IMPORTANT PHONES

A
AUTOBUSKA STANICA                               
AUTO MOTO DRUŠTVO MODRIČA          
AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA     
APOTEKE
    JZU MODRIČA                                                  
    STR APOTEKA "MENTA"                               
    APOTEKA DAMJANOVIĆ                              


812-621
810-859
811-372; 814-065

812-501
820-530; 820-531
821-750

B
BANKE
    NLB RAZVOJNA BANKA                                       
    NOVA BANKA                                                          
    BOBAR BANKA                                                       
    HYPO ALPE ADRIA BANKA                                 
    RAIFFEISEN BANKA                                               
    PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK
    SBERBANK
BORAČKA ORGANIZACIJA                      

 

810-022
812-234
820-980
814-054
814-088
810-123
822-040
821-310

C
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD                     
CRKVENA OPŠTINA MODRIČA               
CRVENI KRST MODRIČA                            

 
810-737; 813-968
811-360
810-224

D
DJEČIJE OBDANIŠTE NAŠA RADOST        
DOM ZDRAVLJA                                              
    HITNA POMOĆ                                                         

 
810-553; 810-762
813-572; 811-722
124

E
ELEKTROPRENOS                                            


209-703

J
JF ZA PEN. I INV. OSIGURANJE RS             
JF ZA ZDRAV. OSIGURANJE RS                   


821-240; 821-241
811-126; 820-180; 820-181

K
KORIDOR  92                                                    
KOMUNALAC                                                    

 
821-311
812-874

M
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE                
MLINSKO PEKARSKA INDUSTRIJA            
MODRIČA STAN                                               

 
812-455
811-179
810-662

O
OK MODRIČA OPTIMA                                    
ODBOJKAŠKI SAVEZ RS                                    

OSNOVNI SUD                                                    
GRUNTOVNICA                                                           

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA
    JAHORINA OSIGURANJE                                            
    KOSIG DUNAV OSIGURANJE                                
    BRČO GAS OSIGURANJE                                            
    BOBAR AUTOSEMBERIJA                                     
    NEŠKOVIĆ OSIGURANJE                                       

OSNOVNA ŠKOLA SUTJESKA                         
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA                     


810-830
820-150

812-139
820-160

 
810-560
812-844
821-850
821-070
820-190

812-506 
810-605

P
POLICIJSKA STANICA                                       
CENTRALA

PORESKA UPRAVA                                         
POŠTE SRPSKE AD                                        

 
122
810-247;811-622

810-974
820-031

R
RADIO MODRIČA    
    STUDIO                                                                      
    GLAVNI UREDNIK                                                     
    MARKETING                                                               

REP.ZAV. ZA ZAP. REP. SRPSKE                
REP.UPR.ZA GEOD. I IMOV.PRA.POS.            
RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED                       


820-290
820-291
820-292

810-627
812-220
810-071

S
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR JOVAN CVIJIĆ 
SRPSKE ŠUME                                                         
SRPSKI KULTURNI CENTAR                              
    BIBLIOTEKA   

 
810-966; 811-344
812-201
813-553
821-892

T
TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA                 
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE MODRIČE   


123;810-110
813-092

U
UDRUŽENJE PENZIONERA                               


813-862

V
VETERINARSKA STANICA                                 
VETERINARSKA APOTEKA                                 
VODOVOD I KANALIZACIJA                             


820-970; 820-971
810-935
812-016; 812-018

K
KULTURNO SPORTSKI CENTAR(HALA)        


810-436

Z
ZAVOD ZA LIJEČENJE JAKEŠ                              


818-858; 818-389; 818-394

Ž
ŽELJEZNIČKA STANICA                                        


810-192

 

OTHER PLACES

SEK.AMBULANTA KOPRIVNA                                

OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA KOPRIVNA       
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA  DUGO POLJE    
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA  BOTAJICA         
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA VRANJAK

MATIČNI URED MILOŠEVAC                                  
MATIČNI URED  VRANJAK                                     
MATIČNI. URED  SKUGRIĆ                                         
MATIČNI URED DUGO POLJE                                   

POŠTA KOPRIVNA                                                        
POŠTA VRANJAK                                                           
POŠTA MILOŠEVAC                                                        

VETERINARSKA STAN. KOPRIVNA                             

 

 

878-237

878-172
872-244
872-142
871-198

870-184
871-199
876-405
872-254

874-234
871-428
870-011

878-287


Area code for Modrica 00387 53